Donát, J., Tomíšek, J.: Právo v síti. Průvodce právem na internetu

František Kasl

Abstrakt

DONÁT, J., TOMÍŠEK, J. Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Bibliografická citace

KASL, František. Donát, J., Tomíšek, J.: Právo v síti. Průvodce právem na internetu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 14, s. 143-150. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6147

Klíčová slova

právo na internetu, ochrana osobních údajů, autorské právo, kybernetická bezpečnost

Plný Text:
Copyright (c) 2016 František Kasl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.