Nebezpečí záměny ochranné známky na části území Evropské unie

Helena Pullmannová, Jan Zibner

Bibliografická citace

PULLMANNOVÁ, Helena a Jan ZIBNER. Nebezpečí záměny ochranné známky na části území Evropské unie. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 14, s. 113-123. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6146

Plný Text:
Copyright (c) 2016 Helena Pullmannová, Jan Zibner

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.