Jednotný digitální trh, kde vše souvisí se vším. Může evropské právo plně uchopit pojem “digitální” a “propojený”?

Eva Martinicova

Bibliografická citace

MARTINICOVA, Eva. Jednotný digitální trh, kde vše souvisí se vším. Může evropské právo plně uchopit pojem “digitální” a “propojený”? Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 14, s. 85-102. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6115

Klíčová slova

autorské právo, odpovědnost ISP, služby informační společnosti, autorské právo, hypertextový odkaz, zabezpečení připojení k internetu, svoboda projevu a právo na informace.

Plný Text:
Copyright (c) 2016 Eva Martinicova

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.