Přehled aktuální judikatury I/2016

Jakub Harašta, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Matěj Myška, Anna Slánská

Abstrakt

Přehled judikatury za období 1. 12. 2015 až 30. 5. 2016.

Bibliografická citace

HARAŠTA, Jakub, LOUTOCKÝ, Pavel, MÍŠEK, Jakub, MYŠKA, Matěj a Anna SLÁNSKÁ. Přehled aktuální judikatury I/2016. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 13, s. 93-109. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5448

Plný Text:
Copyright (c) 2016 Jakub Harašta, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Matěj Myška, Anna Slánská

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.