Aktuální judikatura NSS k ochraně osobních údajů

Eva Fialová

Bibliografická citace

FIALOVÁ, Eva. Aktuální judikatura NSS k ochraně osobních údajů. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 9, s. s. 215-220. [cit. 2019-09-17]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5023

Plný Text: