Software jako věc v režimu nového občanského zákoníku

Jan Tomíšek

Abstrakt

Cílem tohoto článku je poukázat na některé praktické otázky ve vztahu k pořizování software, jež vyvstaly s příchodem nového občanského zákoníku. Zároveň jsou čtenáři předloženy možné odpovědi s úmyslem otevřít diskuzi na dané téma. První část článku se zabývá otázkou, zda je software v režimu nového občanského zákoníku věcí. Druhá část se zaměřuje na konkrétní aplikaci předchozích závěrů v oblasti odpovědnosti za vady a bezdůvodného obohacení. Na konec jsou shrnuty výsledky analýzy a je rozebrán jejich vliv na systém autorského práva jako celek.

Bibliografická citace

TOMÍŠEK, Jan. Software jako věc v režimu nového občanského zákoníku. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 9, s. 197-210. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5021

Plný Text: