Právní režim informací v genetických databázích a biobankách

Ondřej Antoš

Abstrakt

Příspěvek se věnuje tématu právního režimu genetických informací. Důraz je kladen především na informace obsažené a zpracovávané v rámci genetických databází. První část formuluje obecné pojmové a filosofické východisko, tj. výjimečnost genetických informací, informovaný souhlas a souhlas se zpracováním osobních údajů. Druhá část analysuje vybrané právní problémy genetických databází. Příspěvek uzavírá třetí část, která se soustředí na zvláštní právní režim nakládání s genetickými informacemi ve forenzních databázích. Cílem příspěvku je analyzovat základní právní problémy genetických informací v souvislosti s genetickými databázemi a na toto téma formuluje úvahy de lege ferenda.

Bibliografická citace

ANTOŠ, Ondřej. Právní režim informací v genetických databázích a biobankách. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 9, s. 75-170. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5018

Plný Text: