Právní aspekty kybernetické bezpečnosti ČR

Roč.4,č.8(2013)

Abstrakt

Tento článek se zabývá specifikací východisek kybernetické bezpečnosti v současné společnosti. Zároveň konstatuje důležitost a potřebnost konsistentního přístupu ke kybernetické bezpečnosti za předpoklad respektu k informačnímu sebeurčení, které představuje klíčovou hodnotu formulovanou informační společností. Práce nejdříve dle dostupné literatury hledá konsensus na obsahu pojmu kybernetické bezpečnosti tak, aby reflektoval současný vývoj informační společnosti, a tato východiska potom konfrontuje s úpravou kybernetické bezpečnosti ve vyspělých státech. Práce předkládá bodový přehled zásadních cílů, ke kterým by měla směřovat nová legislativa v ČR a v jí podobných mladých demokraciích.


Klíčová slova:
cybersecurity, information and communication technologies, informational self-determination, the Czech Republic, critical information infrastructures