Aktuality české právní informatiky

Danuše Spáčilová

Bibliografická citace

SPÁČILOVÁ, Danuše. Aktuality české právní informatiky. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 8, s. 60-62. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5014

Plný Text: