Uchovávání provozních údajů pro účely vyúčtování poskytnutých služeb elektronických komunikací

Václav Stupka

Bibliografická citace

STUPKA, Václav. Uchovávání provozních údajů pro účely vyúčtování poskytnutých služeb elektronických komunikací. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 8, s. 51-53. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5010

Plný Text: