Aktuální otázky doručování do datové schránky v civilním soudním řízení

Roč.4,č.8(2013)

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou elektronického doručení do datové schránky. Zejména jsou diskutovány otázky související s určením okamžiku doručení do datové schránky soudu, neúčinnosti doručení, možnosti učinit podání z datové schránky jiného subjektu a určení okamžiku doručení do datové schránky v případech, kdy je stát v roli účastníka řízení.


Klíčová slova:
Revue pro právo a technologieAktuální otázky doručování do datové schránky vcivilním soudním řízení Miloslav Hrdlička*AbstraktČlánek se zabývá problematikou elektronického doručení do datové schránky. Zejména jsou diskuto-vány otázky související s určením