Aktuální otázky doručování do datové schránky v civilním soudním řízení

Miloslav Hrdlička

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou elektronického doručení do datové schránky. Zejména jsou diskutovány otázky související s určením okamžiku doručení do datové schránky soudu, neúčinnosti doručení, možnosti učinit podání z datové schránky jiného subjektu a určení okamžiku doručení do datové schránky v případech, kdy je stát v roli účastníka řízení.

Bibliografická citace

HRDLIČKA, Miloslav. Aktuální otázky doručování do datové schránky v civilním soudním řízení. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 8, s. 33-37. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5004

Plný Text: