Procesní a kolizní problematika práv k duševnímu vlastnictví se zaměřením na judikaturu Soudního dvora EU

Roč.4,č.8(2013)

Abstrakt

Tento článek se zabývá analýzou pravidel mezinárodního práva soukromého a procesního, které se týkají práv duševního vlastnictví. Zkoumaným předpisem je pro procesní část Nařízení Brusel I, které obsahuje pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudů ve sporech vyplývajících z údajného porušení práv duševního vlastnictví. V této části bude také analyzována relevantní judikatura Soudního dvora EU. V kolizní části se budeme zabývat pravidly kolizními normami pro určení práva rozhodného pro práva duševního vlastnictví s mezinárodním prvkem. Tyto kolizní normy jsou obsaženy v Nařízení Řím II.


Klíčová slova:
Intellectual property rights, private international law, jurisdiction, Brussels I Regulation, conflict of law rules, Rome II Regulation