Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech z online B2B smluv

Tereza Kyselovská

Abstrakt

Tento příspěvek se zabývá analýzou pravidel pro určení mezinárodní pravomoci/příslušnosti v případě online business-to-business smluv. Předmětem zkoumání je Nařízení Brusel I a jeho ustanovení v článku 2 a článku 5 odst. 1. Článek 2 obsahuje kritérium bydliště žalovaného. Článek 5 odst. 1, tzv. alternativní příslušnost ve věcech obchodních smluv, obsahuje kritérium místa plnění (resp. místa dodání a místa poskytnutí služby). Tato kritéria jsou analyzována z pohledu offline a online.

Bibliografická citace

KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech z online B2B smluv. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 132-144. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4374

Klíčová slova

mezinárodní pravomoc (příslušnost); Nařízení Brusel I; online smlouvy; business-to-business smlouvy; místo plnění;

Plný Text: