Elektronické řešení sporů v aktuální literatuře

Tomáš Hülle

Bibliografická citace

HÜLLE, Tomáš. Elektronické řešení sporů v aktuální literatuře. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 48-51. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4371

Plný Text: