E-government v České republice: právní a technologické aspekty

Václav Stupka

Bibliografická citace

STUPKA, Václav. E-government v České republice: právní a technologické aspekty. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 47-48. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4370

Plný Text: