Distanční spotřebitelská smlouva — oferta a akceptace

Miloslav Hrdlička

Bibliografická citace

HRDLIČKA, Miloslav. Distanční spotřebitelská smlouva — oferta a akceptace. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 34-36. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4365

Plný Text: