Určení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů ve sporech ve věcech spotřebitelských smluv

Tereza Kyselovská

Bibliografická citace

KYSELOVSKÁ, Tereza. Určení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů ve sporech ve věcech spotřebitelských smluv. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 33-34. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4364

Plný Text: