Uzavírání “click-wrap” smluv a prorogační doložka

Pavel Loutocký

Bibliografická citace

LOUTOCKÝ, Pavel. Uzavírání “click-wrap” smluv a prorogační doložka. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 12, s. 49-53. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4362

Klíčová slova

click-wrap; prorogační doložka; Brusel I.

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Pavel Loutocký

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.