„The Right to Be Forgotten“ jako řešení problému permanence informací

Hana Šošolíková

Abstrakt

Cílem tohoto článku je zamyslet se nad návrhem nového právního instrumentu „práva být zapomenut“, který je součástí návrhu nařízení Evropské komise o  obecné ochraně údajů.1 Dnešní realita online prostředí otevírá zcela nové možnosti pro porušování práva na soukromí. Účelem „práva být zapomenut“ je tedy výrazně posílit možnosti jedince, jak se domáhat ochrany svého soukromí v  prostředí internetu. Stěžejní částí článku bude analýza „práva být zapomenut“, a to jeho významu, koncepce a předpovědi budoucího vývoje.

Bibliografická citace

ŠOŠOLÍKOVÁ, Hana. „The Right to Be Forgotten“ jako řešení problému permanence informací. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 3-12. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4353

Klíčová slova

právo být zapomenut, soukromí, osobní údaje, ochrana osobních údajů, nařízení o obecné ochraně údajů

Plný Text: