Právní aspekty zpětné analýzy počítačových programů

Lukáš Zbránek

Abstrakt

---

Bibliografická citace

ZBRÁNEK, Lukáš. Právní aspekty zpětné analýzy počítačových programů. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 6, s. s. 54-74. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4140

Plný Text: