Zodpovednosť poskytovateľa diskusného fóra za údajne difamačné príspevky tretích osôb

Martin Husovec

Bibliografická citace

HUSOVEC, Martin. Zodpovednosť poskytovateľa diskusného fóra za údajne difamačné príspevky tretích osôb. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 6, s. 45-48. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4136

Plný Text: