Zákony pro lidi (www.zakonyprolidi.cz)

Pavel Gardavský

Bibliografická citace

GARDAVSKÝ, Pavel. Zákony pro lidi (www.zakonyprolidi.cz). Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 6, s. 41-42. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4134

Plný Text: