Publikace judikatury a její adresáti

Terezie Smejkalová

Abstrakt

---

Bibliografická citace

SMEJKALOVÁ, Terezie. Publikace judikatury a její adresáti. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 6, s. s. 25-33. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4131

Plný Text: