Kompatibilita svobodných licencí

Iveta Sedláčková

Abstrakt

Cílem tohoto článku bylo zabývat se některými zajímavými tématy vztahujícími se ke svobodnému softwaru. Na začátku jsou definovány určité pojmy z oblasti vývoje softwaru a jeho právní ochrany. V hlavní části jsou představeny nejdůležitější svobodné licence, popsán vztah kompatibility licencí a přiblížena problematika duálního licencování a multilicencování. Poslední dvě kapitoly obsahují popis některých soudních případů týkajících se svobodných licencí a úvahu o limitaci odpovědnosti za vady a za škodu a její platnosti v českém právu.

Bibliografická citace

SEDLÁČKOVÁ, Iveta. Kompatibilita svobodných licencí. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 5, s. 122-151. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4128

Klíčová slova

Svobodný software, open source, FOSS, autorské právo, licence, GNU GPL, multilicencování, duální licencování, copyleft, permisivní licence, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu

Plný Text: