D. J. B. Svantesson: Private International Law and the Internet.

Tereza Kyselovská

Bibliografická citace

KYSELOVSKÁ, Tereza. D. J. B. Svantesson: Private International Law and the Internet. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 5, s. 32. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4124

Plný Text: