IP adresy v kybernetické bezpečnosti

Roč.6,č.12(2015)

Abstrakt
Za účelem zajištění kybernetické bezpečnosti dohledová pracoviště zpracovávají informace o bezpečnostních incidentech. Klíčovým prvkem pro vytvoření potřebných analýz je IP adresa zařízení zapojených do bezpečnostních incidentů. Článek ve své první části shrnuje a popisuje činnost dohledových pracovišť. Ve druhé části je provedena analýza pojmu osobní údaj a uzavíráme, že IP adresy je de lege lata nezbytné považovat za osobní údaje. Na dohledová pracoviště kybernetické bezpečnosti tedy dopadají povinnosti správce osobních údajů. Základní povinností je zpracovávat pouze osobní údaje, k jejichž zpracování má správce údajů zákonný důvod. Ve třetí části článku pak nabízíme možné legitimizační důvody ke zpracování osobních údajů s akcentem na zpracování za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce údajů nebo třetích osob.

Klíčová slova:
Ochrana osobních údajů, Kybernetická bezpečnost, Zpracování osobních údajů, Oprávněný zájem správce údajů