IP adresy v kybernetické bezpečnosti

Jakub Míšek, Jakub Harašta

Abstrakt

Za účelem zajištění kybernetické bezpečnosti dohledová pracoviště zpracovávají informace o bezpečnostních incidentech. Klíčovým prvkem pro vytvoření potřebných analýz je IP adresa zařízení zapojených do bezpečnostních incidentů. Článek ve své první části shrnuje a popisuje činnost dohledových pracovišť. Ve druhé části je provedena analýza pojmu osobní údaj a uzavíráme, že IP adresy je de lege lata nezbytné považovat za osobní údaje. Na dohledová pracoviště kybernetické bezpečnosti tedy dopadají povinnosti správce osobních údajů. Základní povinností je zpracovávat pouze osobní údaje, k jejichž zpracování má správce údajů zákonný důvod. Ve třetí části článku pak nabízíme možné legitimizační důvody ke zpracování osobních údajů s akcentem na zpracování za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce údajů nebo třetích osob.

Bibliografická citace

MÍŠEK, Jakub a Jakub HARAŠTA. IP adresy v kybernetické bezpečnosti. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 12, s. 21-42. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4091

Klíčová slova

Ochrana osobních údajů; Kybernetická bezpečnost; Zpracování osobních údajů; Oprávněný zájem správce údajů

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Jakub Míšek, Jakub Harašta

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.