Pojem a obsah právních úkonů na internetu

Michal Koščík

Abstrakt

Článek se zabývá pojmem a obsahem právních úkonů na internetu a je rozdělen na teoretickou a aplikační část. Teoretická část se zabývá obecnými východisky k pojmu právního úkonu, specifiky právních úkonů činěných on-line a regulaci internetové komunikace obecně.

Aplikační  část  se  zabývá  pozitivně-právní  úpravou  dané  problematiky  a  to  zejména  z  pohledu  kolizních  norem evropského práva a hmotněprávních norem České Republiky.

Bibliografická citace

KOŠČÍK, Michal. Pojem a obsah právních úkonů na internetu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 30-75. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4089

Klíčová slova

internet, právní úkon, e-kontraktace, internetová jurisdikce

Plný Text: