Určení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů ve sporech týkajících se porušení osobnostních práv zveřejněním informací na internetu

Tereza Kyselovská

Abstrakt

---

Bibliografická citace

KYSELOVSKÁ, Tereza. Určení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů ve sporech týkajících se porušení osobnostních práv zveřejněním informací na internetu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 25-27. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4087

Plný Text: