Data Retention ve Spojených státech

Eva Fialová

Abstrakt

Častým argumentem odpůrců evropské směrnice o data retention je neexistence uchovávání provozních a loka-lizačních údajů ve Spojených státech. V USA skutečně jednotná   zákonná   úprava   data   retention   neexistuje. Povinnost   uchovávat   údaje   je   upravena   zvláštními zákony. I když je pravdou, že některé údaje uchovávány být  nemusí,  již  několikrát  byl  předložen  návrh  zákona, jenž   povinnosti   poskytovatelů   významně   rozšiřuje. Tento  přípěvek  se  bude  zabývat  právní  úpravou  data retention ve Spojených státech.

Bibliografická citace

FIALOVÁ, Eva. Data Retention ve Spojených státech. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 22-24. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4086

Klíčová slova

Data retention, Spojené státy

Plný Text: