Přínos a ztráty data retention - kritická reflexe společného soužití

Jan Vobořil

Abstrakt

Příspěvek  se  kriticky  věnuje  problematice  zpracování a  využívání  provozních  a  lokalizačních  údajů  (data retention)  v  evropských  zemích.  Zejména  se  zaměřuje na problematickou implementaci směrnice o data reten-tion (2006/24/ES) a na praktické výsledky využívání dat při vyšetřování trestné činnosti.

Bibliografická citace

VOBOŘIL, Jan. Přínos a ztráty data retention - kritická reflexe společného soužití. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 19-22. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4085

Klíčová slova

data retention, směrnice 2006/24/ES

Plný Text: