Přehled aktuální judikatury

Jaromír Šavelka

Abstrakt

---

Bibliografická citace

ŠAVELKA, Jaromír. Přehled aktuální judikatury. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 15-17. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4083

Plný Text: