Přehled aktuální legislativy

Libor Kyncl

Abstrakt

---

Bibliografická citace

KYNCL, Libor. Přehled aktuální legislativy. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 14-15. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4082

Plný Text: