Novinky z produkce Atlas consulting spol. s r. o.

Petra Gříbková, Zuzana Cholastová

Bibliografická citace

GŘÍBKOVÁ, Petra a Zuzana CHOLASTOVÁ. Novinky z produkce Atlas consulting spol. s r. o. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 9-10. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4078

Plný Text: