Vyhledávání judikatury správních soudů na webových stránkách Nejvyššího správního soudu

Adam Walach

Bibliografická citace

WALACH, Adam. Vyhledávání judikatury správních soudů na webových stránkách Nejvyššího správního soudu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 9. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4077

Plný Text: