Vyhledávání rozhodnutí na stránkách Nejvyššího soudu

Dušan Hrabánek

Bibliografická citace

HRABÁNEK, Dušan. Vyhledávání rozhodnutí na stránkách Nejvyššího soudu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 8. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4076

Plný Text: