V energetice existuje přísný dohled, ale chybí ochrana spotřebitele

Libor Kyncl

Bibliografická citace

KYNCL, Libor. V energetice existuje přísný dohled, ale chybí ochrana spotřebitele. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 5-6. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4073

Plný Text: