České právo a informační technologie 2011

Václav Stupka

Bibliografická citace

STUPKA, Václav. České právo a informační technologie 2011. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 4, s. 3. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4071

Plný Text: