Fenomén svobodného softwaru

Viktor Kustein

Abstrakt

Tento článek se zabývá tématem svobodného softwaru a aplikací licencí svobodného softwaru v prostředí českého a německého právního řádu. Hlavním cílem je poukázat na specifický způsob licencování tohoto druhu softwaru a identifikovat právně významné otázky vznikající při aplikaci licencí pocházejících z právních systémů common law v právních řádech kontinentální Evropy. K naplnění uvedeného cíle je ve zvláštní části tohoto článku vyřešeno několik  významných  problémů  vznikajících  při  aplikaci  licencí  svobodného  softwaru  v  obou  výše  zmíněných právních řádech.

Bibliografická citace

KUSTEIN, Viktor. Fenomén svobodného softwaru. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. 60-88. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4018

Klíčová slova

Svobodný software, free software, copyleft, Open Source Software, softwarové licence, počítačový program, autorské právo

Plný Text: