Adresa pro elektronické podání

Radim Polčák

Abstrakt

---

Bibliografická citace

POLČÁK, Radim. Adresa pro elektronické podání. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. 36-39. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4013

Plný Text: