Martin Maisner a kolektiv: Základy softwarového práva

Adam Ptašnik

Bibliografická citace

PTAŠNIK, Adam. Martin Maisner a kolektiv: Základy softwarového práva. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. s. 14-15. [cit. 2019-09-17]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4002

Plný Text: