IRIS 2011

Danuše Spáčilová

Bibliografická citace

SPÁČILOVÁ, Danuše. IRIS 2011. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. 11-13. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3997

Plný Text: