Matematika připraví soudce o 10 % shovívavosti

Jaromír Šavelka

Bibliografická citace

ŠAVELKA, Jaromír. Matematika připraví soudce o 10 % shovívavosti. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. 10. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3993

Plný Text: