CONSENT Workshop: Kulturní rozdíly v pojetí soukromí

Terezie Smejkalová, Luciano d‘Andrea

Bibliografická citace

SMEJKALOVÁ, Terezie a Luciano D‘ANDREA. CONSENT Workshop: Kulturní rozdíly v pojetí soukromí. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. 8-9. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3991

Plný Text: