Budoucnost Velkého bratra – Účast Ústavu práva a technologií na projektu SMART

Matěj Myška, Terezie Smejkalová

Bibliografická citace

MYŠKA, Matěj a Terezie SMEJKALOVÁ. Budoucnost Velkého bratra – Účast Ústavu práva a technologií na projektu SMART. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. 8. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3990

Plný Text: