Cenová regulace v energetice – jak ji přezkoumávat?

Libor Kyncl

Bibliografická citace

KYNCL, Libor. Cenová regulace v energetice – jak ji přezkoumávat? Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. s. 6-7. [cit. 2019-09-17]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3988

Plný Text: