Rozhovory s Vladimírem Moravcem (Consulting Company Novasoft) a Martinem Herianem (Newton Technologies)

David Povolný

Bibliografická citace

POVOLNÝ, David. Rozhovory s Vladimírem Moravcem (Consulting Company Novasoft) a Martinem Herianem (Newton Technologies). Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 11-12. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3981

Plný Text: