Starověké mozaiky a XML Markup právních předpisů

Jaromír Šavelka

Bibliografická citace

ŠAVELKA, Jaromír. Starověké mozaiky a XML Markup právních předpisů. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 8-9. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3973

Plný Text: