Brána vzdělání otevřena – Open Access workshop

Matěj Myška

Bibliografická citace

MYŠKA, Matěj. Brána vzdělání otevřena – Open Access workshop. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 6. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3968

Plný Text: