Právo ICT jako nová disciplína na olympiádě srovnávacího práva

Radim Polčák

Bibliografická citace

POLČÁK, Radim. Právo ICT jako nová disciplína na olympiádě srovnávacího práva. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 1, s. s. 9-10. [cit. 2020-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3965

Plný Text: