Konference České právo a IT

Michal Koščík

Bibliografická citace

KOŠČÍK, Michal. Konference České právo a IT. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 4. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3960

Plný Text: